Vi värnar om din personliga integritet. Vår information tydliggör hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt andra frågor som rör din integritet. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan gå tillväga för att utöva dem.

Varför samlar vi in personuppgifter? 
Alla personuppgifter som vi samlar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna ingå och fullgöra uppdrag och avtal samt förbättra vårt åtagande gentemot dig. Det handlar bland annat om att bedöma serviceärenden, handlägga skadeärenden och marknadsföring.

Vilka personuppgifter samlar vi in? 
Vi samlar in personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post och registreringsnummer. I vissa fall kan vi även komma att samla in personuppgifter såsom personnummer beroende på vilken tänst eller avtalstyp.

Från vilka källor samlar vi in personuppgifter? 
Vi samlar i huvudsak in personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Vi kan också komma att samla in personuppgifter om dig från till exempel fordonstillverkare, kreditinstitut och vägtrafikregistret.

Vilka kan vi komma att dela personuppgifterna med? 
Personuppgifter kan framför allt komma att delas med olika organisationer som vi samarbetar med samt till myndigheter om det följer av lag.

Dina rättigheter 
Du har rätt att veta vilka personuppgifter som vi har om dig och hur vi behandlar dem. Du har rätt att rätta felaktiga personuppgifter och att få dina personuppgifter överförda/porterade. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling och rätt att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

Kontakt 
Om du vill veta hur vi behandlar dina personuppgifter eller framföra klagomål, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på 

Kontakta oss 

Har du frågor om vår tjänst eller vill kontakta oss går det bra att skicka ett meddelande i formuläret bredvid.
Vi svarar oftast inom 24-48 timmar (vardagar).

Behandling av personuppgifter (GDPR)